Klassiska Julsånger

Julen närmar sig, julmat ska ätas och julsånger sjungas och julmusik lyssnas, därför finns julsanger.net. Här finner du utskriftsvänliga texter till Svenska julsånger, lyssna på dem, skicka in din egen text eller julsång, och även skicka vidare sångtexten till din eller någon väns email. Vi kommer att uppdatera sidan med ny julmusik så fort vi får in den. Kolla också in den engelska sektionen för fler gamla goda julsånger.

Hittar du inte julsången du söker, eller bara vill ha mer julstämmning, gör då ett besök på "Mer sånger" i menyn. Gör även ett besök på länken "Kontakt" om du har tips, ideer eller julsånger som du vill skicka in.

Vi har nu öppnat en ny sida som heter Julmusik.net där du kan hitta julradio kanaler som spelar enbart julsånger dygnet runt!
Använd länken Julradio i menyn! God jul och Gott Nytt År!

Kom igång att hitta sångtext till din jul sång genom lisan här nedan

 

[1] 2 3 4 > >>

Adventstid


Adventstid kom till mitt ensamma hus,
Jag sätter i staken ett sparat ljus.
Något skall ske bortom frostig advent,
Jag väntar en gåva som Herren har sänt.

Den gåvan är av ett helt annat slag,
Än gåvor vi ger till varann var dag.
Öppna din tillstängda dörr i ditt hus,
Så lyser i mörkret ett litet ljus.

Till början  Början   Lyssna Lyssna  skriv ut Skriv ut   Skicka texten Skicka vidare


Anders Perssons stuga


Anders Persson stuga står i ljusan låga,
Anders Persson stuga brinner opp-san,
Anders Persson han kuta' och sprang,
Anders Persson stuga luta och brann,
Anders Persson stuga står i ljusan låga,
Anders Persson stuga brinner opp-san.

Anders Persson ropte: ge mig hit buteljen,
att den inte brinner opp-san.
Anders Persson klunka och drack,
Anders Persson skrek och ropte: Stor tack!
Anders Persson stuga står i ljusan låga,
Anders Persson stuga brinner opp-san.

Anders Persson var så glad i hågen,
att hans finkel inte brände opp-san,
Anders Persson han smutta och söp,
Anders Persson snart i backen där stöp,
Anders Persson stuga står i ljusan låga,
Anders Persson stuga brinner opp-san.

Till början  Början   Lyssna Lyssna  skriv ut Skriv ut   Skicka texten Skicka vidare


Bereden väg för Herran


Bereden väg för Herran!
Berg, sjunken, djup, stån opp.
Han kommer, han som fjärran
var sedd av fädrens hopp.
Rättfärdighetens förste,
av Davids hus den störste.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

Guds folk, för dig han träder,
en evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder,
sjung ditt uppfyllda hopp.
Guds löften äro sanna,
nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

Gör dina portar vida
för Herrens härlighet.
Se, folken kring dig bida
att nå din salighet.
Kring jordens länder alla
skall denna lovsång skalla:
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

Ej kommer han med härar
och ej med ståt och prakt;
dock ondskan han förfärar
i all dess stolta makt.
Med Andens svärd han strider
och segrar, när han lider.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

O folk, från Herren viket
i syndig lust och flärd,
giv akt, det helga riket
ej är av denna värld,
ej av dess vise funnet,
ej av dess hjältar vunnet.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

Den tron, som han bestiger,
är i hans Faders hus.
Det välde han inviger
är kärlek blott och ljus.
Hans lov av späda munnar
blott nåd och frid förkunnar.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

Jerusalem är öde,
dess tempel fallit ner.
Dess präster äro döde,
dess spira är ej mer.
Men Kristi rike varar
och sig alltmer förklarar.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

Till början  Början   Lyssna Lyssna  skriv ut Skriv ut   Skicka texten Skicka vidare


Bjällerklang


Bjällerklang, bjällerklang,
hördess dingle-dång.
Flingor som nu virvlar om,
i munter vintersång

Följ oss ut, följ oss ut,
Blacken travar på,
i hans spår vår släde går,
där höga furor stå,

Vi sitter under fällen,
och snön omkring oss yr,
och inte förr´n till kvällen,
vi färden hemåt styr,

Bjällerklang, bjällerklang,
hördess dingle-dång.
Flingor som nu virvlar om,
i munter vintersång.

Ute faller snö,
i spiltan Blacken står,
och äter lugnt sitt hö,
när ljudet honom når,
att selen lyftes ner,
och framför släden snart,
med oss han sedan sig beger,
iväg med väldig fart.

Till början  Början   Lyssna Lyssna  skriv ut Skriv ut   Skicka texten Skicka vidare


Det strålar en stjärna


Det strålar en stjärna förunderligt blid,
i öster på himlen hon står.
Hon lyst över världenes oro och strid
i nära två tusende år.
När dagen blir mörk och när snön faller vit,
då skrider hon närmre, då kommer hon hit
och då vet man, att snart är det jul.

Ty julen är härlig för stora och små,
är glädje och ljuvaste frid,
är klappar och julgran och ringdans också,
är lycka oändligen blid,
är ljus, alla ögon då stråla som bäst,
och stjärnorna tindra som mest
och där ljuset är, där är det jul.

Till början  Början   Lyssna Lyssna  skriv ut Skriv ut   Skicka texten Skicka vidare


Det är Advent


Ett litet barn av Davids hus
ska göra vinternatten ljus.
Ett barn ska hjälpa oss att tro,
här mitt ibland oss ska det bo.

Ett barn som kommer ifrån Gud
ska lära oss sin kärleksbud.
Det är advent, och än en gång
ska jorden höra änglasång.

Ett barn ska hjälpa oss att tro,
här mitt ibland oss ska det bo.
Det är advent, var glad, tänd ljus
för Frälsaren av Davids hus!

Till början  Början   Lyssna Lyssna  skriv ut Skriv ut   Skicka texten Skicka vidare


Det är en ros utsprungen


Det är en ros utsprungen
av Davids rot och stam,
av fäderna besjungen,
en ros i Judaland,
en blomma skär och blid,
mitt i den kalla vinter,
i midnatts mörka tid.

Om denna ros allena
ljöd för Jesajas ord,
att född av jungfrun rena
han frälsa skall vår jord.
Av Herrens nåd och makt
oss detta under skedde,
som oss profeten sagt.

Den späda rosen fina,
som doftar salighet,
i mörkret skall den skina,
besegra dunkelhet
Sann Gud och männska sann
oss arma mänskor frälsa
från synd och död han kan.

O, Jesus, dem som klaga
i denna jämmerns dal
nu med din hjälp ledsaga
till himlens högtidssal
Ja, i din Faders hus
låt oss dig evigt lova
i salighet och ljus.

Till början  Början   Lyssna Lyssna  skriv ut Skriv ut   Skicka texten Skicka vidare


Dotter Sion, fröjda dig


Dotter Sion, fröjda dig,
Jubla högt, Jerusalem!
Se, din konung kommer här,
Ja, han kommer, fridens kung!
Dotter Sion, fröjda dig,
Jubla högt, Jerusalem!

Hosianna, Davids son!
Var välsignad för ditt folk,
Grunda evigt riket ditt!
Hosianna i himlens höjd!
Hosianna, Davids son!
Var välsignad för ditt folk!

Till början  Början   Lyssna Lyssna  skriv ut Skriv ut   Skicka texten Skicka vidare


En jungfru födde ett barn i dag


En jungfru födde ett barn i dag,
det vi skola prisa och ära.
I det haver Gud ett gott behag
och bjuder oss höra dess lära.
Och vore ej det barnet fött,
förtappat bleve då allt kött,
nu frälsning bjuds åt alla.
Pris vare dig, o Jesus Krist!
Du är vårt enda hopp förvisst;
vi för din fot nedfalla.

De herdar vaktade deras hjord
i markene, där de lågo.
Där fingo de höra ängelens ord,
och Herrens klarhet de sågo:
»Stor fröjd åt eder bådar jag,
stor fröjd åt alla, ty i dag
är Kristus födder vorden,
som Herren är i Davids hus.
Si, ljuset av Gud klarhets ljus
har uppgått över jorden.

De himmelska härar med högan röst
begynte med ängelen sjunga.
De lovade Gud med glädje och tröst
med helig, odödelig tunga.

Pris vare Gud i höjdene,
frid vare ock på jordene,
och människor god vilje.

Pris vare Gud! Sin nåd och fred,
den han med Sonen sände ned,
han aldrig från oss skilje.

Till början  Början   Lyssna Lyssna  skriv ut Skriv ut   Skicka texten Skicka vidare


En stjärna lyser så klar


Nu i den heliga timman
ser vi mot himlens höjd
och vi hör klockorna klinga
känner vart hjärtas fröjd.

Änglarna ger oss hopp och tro
sjunger om fred på vår jord
allt som Gud aldrig övergav
en stjärna lyser så klar

Kärleken världen behöver
vet vi att barnet bär
vår långa vandring är över
stjärnan har stannat här

Änglarna ger oss hopp och tro
sjunger om fred på vår jord
allt som Gud aldrig övergav
en stjärna lyser så klar

Himmelen ligger och slumrar
på jordens gula halm
vi känner fröjd och förundran
för vi har kommit fram

Här kan vi drömma om den fred
som vi skall äga en gång
barnet som fötts tar himlen med
och jorden fylls utav sång

Änglarna ger oss hopp och tro
sjunger om fred på vår jord
allt som Gud aldrig övergav
en stjärna lyser så klar

Till början  Början   Lyssna Lyssna  skriv ut Skriv ut   Skicka texten Skicka vidare

[1] 2 3 4 > >>


menuback